Lid van: NGTV - Verg. SIGV Registertolken en vertalers Sectie gerechtstolken NGTV Inschrijving Wbtv nr. 2114
info@transglobal.nl

Tolkdiensten

 Tsovinar Gasparyan tolkt voor een scala aan opdrachtgevers, waaronder:

 

Justitie
Rechtbanken
Politie
Advocatuur

 

(Geestelijke) Gezondheidszorg
Ziekenhuisspecialisten
Huisartsen
Fysiotherapeuten
Diëtisten
Tandartsen

Psychiaters
Psychologen

 

Immigratie- en Naturalisatiedienst IND
Verschillende afdelingen

 

Bedrijfsleven
Bedrijven die in of met Armenië of Rusland zaken willen doen of reeds doen

 

Particulieren
Gesprekstolk voor zaken in de privésfeer