Lid van: NGTV - Verg. SIGV Registertolken en vertalers Sectie gerechtstolken NGTV Inschrijving Wbtv nr. 2114
info@transglobal.nl

 

 

Tsovinar Gasparyan

 

Beëdigd vertaalster, gesprekstolk en beëdigd gerechtstolk Armeens-Russisch-Nederlands

Haar specialismen zijn:

maatschappelijk werk
gezondheidszorg
juridische zaken
asielprocedures

Na haar HBO- en universitaire studie in Armenië werkte ze jarenlang als docente en vervolgens als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Armenië.

In 1996 vestigde zij zich in Nederland, werd de Nederlandse taal machtig aan de UvA in Amsterdam en studeerde Russisch aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV in Utrecht.

Ondanks dat ze nog partime studeerde, werd ze in 1999 als professionele tolk aangenomen bij het TVCN. In de jaren daarna behaalde ze haar gerechtsdiploma's Russisch en Armeens en richtte ze in 2001 haar éénmansbedrijfje Trans Global op. Vanaf 2003 doceert ze tevens bij de Stichting Instituut voor Gerechtstolken en -vertalers SIGV waar ze studenten opleidt tot gekwalificeerde gerechtstolken.

Door middel van permanente educatie houdt Tsovinar haar kennis actueel en is ze een veelgevraagde tolk en vertaalster. Ze staat ingeschreven in het door het Ministerie van Justitie ingestelde register voor beëdigde tolken en vertalers.

Haar specialisme als beëdigd gerechtstolk in strafzaken en haar status als hoog gekwalificeerde gesprekstolk in asielprocedures, maatschappelijkwerk en de gezondheidszorg zijn redenen waarom steeds meer opdrachtgevers een voorkeur voor haar uitspreken.